STİL ŞALTERİ

Renk stili seç

Daha iyi bir deneyim için lütfen tarayıcınızı CHROME, FIREFOX, OPERA veya Internet Explorer'a değiştirin.

EK:1 ANTİKABUL.COM Üyelik Sözleşmesi
MADDE 1: Üyelik Sözleşmesi
www.antikabul.com alan adlı internet sitesine üye olmak veya üye olmaksızın kullanmak için lütfen aşağıda belirtilen yazılı koşulları dikkatle okuyunuz.

www.antikabul.com (bundan böyle ‘site’ olarak anılacaktır) üye olarak veya siteyi ziyaret ederek işbu Kullanım Koşullarının içeriğini okuduğunuzu, anladığınızı ayrıca herhangi bir zamanda sitede yer alan yâda alabilecek tüm hususları ve Kullanım Koşullarında belirtilen tüm hususları kabul ettiğinizi, belirtilen koşullarla ilgili olarak herhangi bir defi ve itiraz ileri süremeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım koşullarını kabul etmediğiniz takdirde lütfen siteyi kullanmaktan ve site üzerinde herhangi bir işlem yapmaktan vazgeçin.

antikabul.com; İşbu Kullanım Koşullarını, Üyelik Sözleşmesini, Gizlilik Politikasını ve sitede yer alan her türlü içerik yâda bilgiyi kullanıcılara ve üyelere herhangi bir özel bildirimde veya ihbarda bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik Politikası veya sitede yer alan içeriklerin değişikliği sitede yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli sayılacak ve yürürlüğe girecektir. Siteden herhangi bir ilan bedeli karşılığında yâda bedelsiz olarak faydalanan üyeler ile siteye erişim sağlayan gerçek ve tüzel kullanıcıların tamamı Kullanım Koşullarını ve herhangi bir zamanda antikabul.com tarafından yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş olacaklardır. İş bu Kullanım Koşulları sitede yayınlanarak, siteyi kullanan tüm kullanıcı ve üyelerin erişimine açıktır.

Madde 2: TANIMLAR
İşbu sözleşmede bulunan aşağıdaki tanımlamalar, kısaltmalar ve ibareler karşılarında belirtilen anlamları ifade edecektir.
antikabul.com: Sanal E ticaret hizmetlerini  ifade eder.
Site:  www.antikabul.com isimli alan adından ve belirtilen alan adına ilişkin tüm alt alan adlarından ayrıca mobil ortam dâhil tüm sosyal mecralarda var olan web sitesini ifade eder.
Kullanıcı: Üye olarak veya üye olmaksızın siteyi herhangi bir nedenle kullanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Üyelik: Üyelik formunun hatasız, doğru ve eksiksiz bilgiler ile doldurulması ve üyeliğin antikabul.com tarafından onaylanması ile kazanılan statüyü ifade eder. antikabul.com tarafından onaylanmayan hiçbir üyelik geçerli sayılmaz. Üyelerin hak ve yükümlülükleri üyelik başvurusunda bulunan kişiye ait olup bu hak ve yükümlülükler hiçbir koşulda kısmen veya tamamen bir başka kişiye devredilemez. antikabul.com hiçbir sebep göstermeksizin üyelik başvurularını reddedebilir yâda üyelerden ek şart veya koşul talep edebilir. antikabul.com gerektiği durumlarda hiçbir açıklama yapmadan ve herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliği dondurabilir yâda sona erdirebilir.
Üye: Siteye alım veya satım yapmak üzere üye olan ve sitenin sunduğu hizmetlerden belirli kurallar ve koşullar dâhilinde faydalanan kullanıcıların tamamını ifade eder.
Alıcı Üye: Satıcı üyeler tarafından satışa sunulan ürünleri sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanarak satın alan üyeyi ifade eder.
Satıcı Üye: Hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına ve yetkisine sahip olduğu ürünü sitede sunulan hizmetlerden faydalanarak satışa sunan ve satışını yaptığı ürünün her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunu üstlenen üyeyi ifade eder.
Üyelik Hesabı: Site içerisinde sunulan hizmetlerden ve avantajlardan faydalanmak için gerekli olan işlemlerin gerçekleştirildiği, ürünlerin satışa sunulduğu veya satışa sunulan ürünlerin satın alındığı, antikabul.com çalışanları ve yöneticilerine çeşitli talep öneri veya şikâyette bulunulabileceği, üyelik bilgilerinin güncellenebildiği, diğer üyeler ile iletişime geçilebildiği, çeşitli raporların görüntülenebildiği, kullanıcının kendi belirlediği ve yalnız kendisi tarafından kullanacağını taahhüt ettiği ‘kullanıcı adı’ ve ‘kullanıcı şifresi’ ile site üzerinden erişim sağlanan özel internet sayfalarının tamamını ifade eder.
Ürün: Sitede satıcı üyeler tarafından satışa sunulan tüm ürünlere verilen ismi ifade eder.
İçerik: Sitede yayınlanan ve herkes tarafından erişimi mümkün olan tüm resim, bilgi, dosya, yazı, rakam, fiyat, ürünler gibi paylaşımların tamamını ifade eder.

antikabul.com, herhangi bir zamanda sunmuş olduğu hizmetlerin içeriğinde değişiklik yapabilir yâda herhangi bir zamanda hizmeti sona erdirebilir. Her üye sunulan hizmetlerin içeriğinde yapılan değişikliklere uymakla yükümlü olduğunu ayrıca kurallar ve koşullar dâhilinde sunulan hizmetleri kullanacağını kabul ve beyan eder. Yapılan değişiklikler sitede yayımlandığı tarihten itibaren mevcut üyeler ve yeni üye olacak tüm kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır.
antikabul.com Veri tabanı: 5846 Sayılı Kanun gereği site içerisinde erişilen tüm içeriklerin saklandığı, korunduğu ve gerekli durumlarda erişilebildiği antikabul.com’ne ait veri tabanını ifade eder.

antikabul.com Ara yüzü: antikabul.com ve üyeler tarafından sitede paylaşılan tüm içerikleri diğer kullanıcıların görüntülenmesi ve veri tabanında sorgulanmasını sağlayan, tüm hakları antikabul.com’ne ait olan sitede yapılan her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayara komut veren ve 5846 Sayılı Kanun kapsamında koruma altında olan internet sayfalarının tamamını ifade eder.

Madde 3: ANTİKA CEP SAATİNİ SUNDUĞU HİZMETLER
3.1. antikabul.com, üyeler tarafından antikabul.com veri tabanına yüklenen tüm içeriklerin, antikabul.com ara yüzünü kullanmak koşuluyla diğer kullanıcıların görüntüleyebilmesini temin etmektedir.
3.2.  antikabul.com, satıcı üyelerin satışa sunduğu ürünlerin daha kolay sergilenmesini ve ulaşılabilmesini sağlamak için ürünleri çeşitli kategorilere ayırarak listeleme hizmeti sunar.

3.3. antikabul.com, site kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlere yönelik raporlama hizmeti sunar.

3.4. antikabul.com sunduğu hizmetlere yenilerini ekleme, aktif hizmetlerin kapsamını değiştirme, site dâhilinde erişilen içerikleri ve bilgileri değiştirme, içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatma, içerikleri tamamen silme hakkına sahiptir. antikabul.com bu haklarını hiçbir özel bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda dilediği biçimde kullanabilir.

Madde 4: SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. Üyeler, site üzerinde hukuka uygun biçimde alım, satım işlemleri yapabilir. Üyelerin sitede yaptıkları her türlü işlemde cezai ve hukuki sorumlulukları ilgili üyenin kendisine aittir. Söz konusu cezai ve hukuki sorumluklarla ilgili antikabul.com’nin hiçbir koşul altında yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını tüm üyeler kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Site, üyeler tarafından antikabul.com veri tabanına yüklenen içeriklerin görüntülenmesi amacıyla çalışmaktadır. antikabul.com satıcı üyeler tarafından satışa sunulan ürünlerin doğruluğunu, garantisini, güvenliği, gerçekliğini yâda hukuka uygunluğunu araştırmaz ve incelemez. Dolayısıyla, üyeler antikabul.com’nin satışa sunulan ürünler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu sebepten ortaya çıkabilecek her türlü maddi yâda manevi zararlarda antikabul.com’nin hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir.

4.3. Üyeler, site dâhilinde bulunan resimleri, görsel imgeleri, işitsel imgeleri, metinleri, videoları, dosyaları, veri tabanları ve katalogları hiçbir koşul altında çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, depolamayacağını, kopyalamayacağını veya işlemeyeceğini, doğrudan yâda dolaylı yolla haksız rekabete neden olan davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini ayrıca bu bilgiler ile herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üyeler; site dâhilinde haksız rekabete yol açacak her türlü faaliyetten kaçınacağını, antikabul.com ve üçüncü kişilerin ticari itibarını sarsacak hareketlerde bulunmayacağını, üyelerin kişilik haklarına taarruz edecek durumlar yaratmayacağını, ilgili mevzuat ile kamu düzenine uygun davranacağını, fikri, telif ve marka haklarına aykırı tutum sergilemeyeceğini, yasadışı, suç teşkil eden yâda rahatsız edici hiçbir davranışta bulunmayacağını ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Üyeler site dâhilinde ulaştıkları tüm bilgileri amacına uygun kullanacağını kabul etmektedir.

4.6. antikabul.com yer sağlayıcı sıfatıyla ilan vermektedir. antikabul.com yer sağlayıcıların yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına site üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kayıt altına alarak, ilgili mevzuatın belirlediği süre boyunca saklama yetkisine sahiptir.

4.7. antikabul.com kullanıcı bilgilerini herhangi bir zamanda kullanabilir, paylaşabilir yâda işleyebilir. Kişisel bilgileri tanıtım veya bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde yâda çeşitli analizler ile anketlerde kullanabilir. Üyelik kaydınız ile birlikte antikabul.com’nin işbirliği içinde olduğu diğer kuruluşlarla kullanıcı bilgilerinizi paylaşmasına, işlemesine ve kullanmasına onay vermiş sayılırsınız.

4.8. Site üzerinde görüntülenen içeriklerin depolandığı antikabul.com veri tabanına kullanıcıların ilgili içeriği görüntülemek amacıyla erişmesi hukuka uygundur. Ayrıca antikabul.com veri tabanına Kullanım Koşulları ve Gizlilik politikası hükümleri çerçevesinde üçüncü kişiler erişebilir. Bu durumlar dışında sağlanan erişimler hukuka aykırı olup; bu gibi durumlarda antikabul.com’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. antikabul.com satışa sunulan ürünlerin özelliklerini görüntülemek amacıyla antikabul.com Arayüzün kullanımına izin vermektedir. Bu amaç dışında veri tabanı üzerinden ilanlara ulaşılmaya çalışılması, üyelerin kişisel bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, kod yâda yazılımların kısmen veya tamamen kopyalanması ve başka mecralarda yayınlanması, değiştirilmesi, işlenmesi veya farklı veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine açılması, ilanlara link verilmesi gibi fiillerin işlenmesi hukuka aykırı olup; benzeri durumların yaşanmasında antikabul.com’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Sitenin Kullanım Koşulları maddelerine aykırı kullanılması, sitenin bütününü veya herhangi bir kısmını değiştirme yâda bozma gibi amaçlarla kullanılması, siteye teknik sorunlara yol açacak şekilde erişim sağlanması, site üzerinde örümcek, robot, otomatik program, veri madenciliği, veri taraması gibi yazılım veya sistemlerin kullanılması, diğer üyelerin veri ve yazılımlarına ulaşılması hukuka aykırı olup benzeri durumlarda antikabul.com’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır. İşbu Kullanım koşullarına ve hukuka aykırı kullanımın tespiti halinde ortaya çıkabilecek her türlü maddi ve manevi zararlar ilgili üyenin kendi sorumluluğundadır.

4.11. Sitede sunulan hizmetin kesintiye uğraması, veri kaybı ve gecikmeler yaşanması, sunulan hizmetlerin sona ermesi yâda değiştirilmesi gibi aksaklık ve durumlarda oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan antikabul.com sorumlu tutulamayacağını siteye üye olmak ile birlikte kabul etmiş sayılırsınız.

4.12. Satın alınan ürünün kargo sürecinde yaşanan gecikme, kayıp yâda benzeri her türlü aksaklıklardan antikabul.com sorumlu ve yükümlü tutulamaz. Kargo süreci alıcı ve satıcı üyelerin kendi sorumluluğundadır.

4.13.Üyeler site üzerinde görüntülediği ürünler ile ilgili hukuki işlem yâda satın alma sürecini başlatmak istediğinde, sitede yer alan yükümlülüklerde dâhil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülüklerini ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul eder. Söz konusu yasal yükümlülükler ve yasal prosedürlerle ilgili olarak antikabul.com’nin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

Madde 5: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1. Site dâhilinde erişilen yâda hukuka uygun olarak üyeler tarafından paylaşılan tüm bilgiler, antikabul.com veri tabanı, antikabul.com ara yüzü, imge, tasarım, resim, video, metin, html kodu ve diğer tüm kodlar ile antikabul.com’nin telif hakkına sahip tüm çalışmaları antikabul.com’ne aittir.
5.2. Üyeler antikabul.com’nin sunduğu hizmetlerini, antikabul.com’nin bilgilerini ve antikabul.com’nin telif hakkına sahip tüm çalışmalarını satmak, paylaşmak, kopyalamak, sergilemek, dağıtmak yâda bir başkasının antikabul.com’nin hizmetlerine erişim sağlamasına olanak tanımak ve üye hesabını bir başka kişinin kullanması için izin vermek hakkına hiçbir koşul altında sahip değildirler.
5.3. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde antikabul.com tarafından izin verilen durumlar hariç, antikabul.com’nin telif haklarına tabi hiçbir çalışması çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez veya benzeri çalışmalar yapılamaz.
5.4. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde antikabul.com tarafından sarahaten  yetki verilmediği durumlarda antikabul.com, antikabul.com hizmetleri, antikabul.com bilgileri, antikabul.com telif haklarına tabi çalışmaları, antikabul.com ticari markaları, antikabul.com ticari görünümü ve antikabul.com vasıtasıyla sağladığı başka bilgilere ve varlıklara yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
Madde 6: KULLANIM KOŞULLARINDA UYGULANACAK DEĞİŞİKLİKLER

antikabul.com, herhangi bir zamanda işbu Kullanım Koşullarının hükümlerini üyeye özel bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak değiştirebilir yâda yürürlükten kaldırabilir. İşbu Kullanım Koşullarında değişikliğe uğrayan hükümler sitede yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. Kullanım Koşulları üye veya üçüncü kişilerin tek taraflı beyanları ile hiçbir koşul altında değiştirilemez.

Madde 7: MÜCBİR SEBEPLER
Kanunen mücbir sebep olarak sayılan tüm durumlarda antikabul.com’nin gereken bilgileri eksik ifa etme, geç ifa etme veya ifa edememe gibi hakkı bulunmaktadır. Mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlarda antikabul.com’nin hiçbir tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.
Mücbir Sebep; antikabul.com’nin önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak ve doğal afet, yangın, savaş, ayaklanma, grev, isyan, kötü hava koşulları, internet arızaları, her türlü elektrik arızası, alt yapı sorunları dâhil fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla mücbir sebep hallerinden sayılacaktır.

Madde 8: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
Alıcı veya satıcı üyeler ile antikabul.com arasında doğacak her türlü ihtilaf ve Üyelik sözleşmesi ile Kullanıcı Koşullarına aykırı davranışlardan kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sorunlarda uygulanacak olan hukuk TC. Hukuku’dur.
İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı kaynaklanan veya kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 9: YÜRÜRLÜK ve KULLANIM KOŞULUNUN KABULÜ
İşbu Kullanım Koşulları, alıcı yada satıcı üyenin siteye kaydı esansında Üyelik Sözleşmesine elektronik olarak onay vermesi ile birlikte yürürlüğe girer. Kullanım Koşullarında bulunan maddelerden herhangi birinin hükmünün geçersizliği, uygulanabilir olmaması yâda mevzuata aykırı olması kullanım koşullarında bulunan diğer maddelerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi sitede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Tüm üyeler işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir zamanda Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikleri siteyi kullanmakla birlikte kabul etmiş sayılacaktırlar.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ

Madde 1: TARAFLAR
İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin ekleri …………………………. Adresinde bulunan antikabul.com Sanal E Ticaret Hizmetleri (bundan böyle ‘antikabul.com’ olarak anılacaktır.) ile www.antikabul.com web sitesi üyeleri arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. Üyeler www.antikabul.com sitesine üye olup, sunulan hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren, işbu sözleşme içeriğini ve eklerinin tamamını üyelik esnasında okuduğunu ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.
antikabul.com sözleşmenin içeriğini herhangi bir zamanda kullanıcıların aleyhine olmama şartıyla tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.  antikabul.com sözleşmenin içeriğinde bir değişiklik yapması halinde yeni sözleşmeyi web sitesinde yayınlamakla yükümlüdür. Yeni sözleşme sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.

Madde 2: TANIMLAR
İşbu sözleşmede bulunan aşağıdaki tanımlamalar, kısaltmalar ve ibareler karşılarında belirtilen anlamları ifade edecektir.
antikabul.com: antikabul.com Sanal E Ticaret Hizmetleri.’i ifade eder.
Site: www.antikabul.com isimli alan adından ve belirtilen alan adına ilişkin tüm alt alan adlarından ayrıca mobil ortam dâhil tüm sosyal mecralarda var olan web sitesini ifade eder.
Kullanıcı: Üye olarak veya üye olmaksızın siteyi herhangi bir nedenle kullanan kişileri ifade eder.
Üye: Siteye alım veya satım yapmak üzere üye olan ve sitenin sunduğu hizmetlerden belirli kurallar dâhilinde faydalanan kullanıcıların tamamını ifade eder.
Üyelik: Üyelik formunun doğru ve eksiksiz bilgiler ile doldurulması ve üyeliğin antikabul.com tarafından onaylanması ile kazanılan statüdür. antikabul.com tarafından onaylanmayan hiçbir üyelik geçerli sayılmaz.
Alıcı Üye: Satıcı üyeler tarafından satışa sunulan ürünleri sitede sunulan hizmetlerden faydalanarak satın alan üyeyi ifade eder.
Satıcı Üye: Hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına ve yetkisine sahip olduğu ürünü sitede sunulan hizmetlerden faydalanarak satışa sunan üyeyi ifade eder.
Ürün: Sitede satıcı üyeler tarafından satışa sunulan tüm ürünlere verilen ismi ifade eder.
İçerik: Sitede yayınlanan ve herkes tarafından erişimi mümkün olan tüm resim, bilgi, dosya, yazı, rakam gibi paylaşımların tamamını ifade eder.

Madde 3: ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU, KAPSAMI VE KABULÜ
3.1- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerinin konusu siteye üyelik şartları, sitenin üyelere sunduğu hizmetlerden faydalanma koşulları, tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir.
3.2- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
İşbu Sözleşmenin kapsamı; üyelik sözleşmesi, üyelik sözleşmesinin ekleri ile site içerisinde yer alan üyeliğe, kullanıma ve hizmetlere ait antikabul.com tarafından yapılan tüm uyarı ve açıklamalar ile site kullanım şartlarını kapsamaktadır.
3.3- ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ
İşbu sözleşme, kullanıcının siteye üyeliği onaylandığı andan itibaren, site içerisinde bulunan tüm açıklama ve beyanlara uygun şekilde hareket edeceğini, site kullanım şartlarına uygun davranacağını ve üyelik sözleşmesindeki maddeleri kabul ettiği anlamına gelmektedir. antikabul.com üyelere herhangi bir özel bildirim yapmaksızın sitede yayınlamak suretiyle üyelik sözleşmesindeki maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Madde 4: SİTE KULLANIM ŞARTLARI
4.1- Sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanmak ve siteye üye olmak için  18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
4.2- Üyelik hiçbir koşul altında başka kişiye devredilemez.
4.3- antikabul.com, üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerden herhangi birine aykırı davranan üyeyi siteden uzaklaştırma veya üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. antikabul.com üyeye özel bir bildirimde bulunmadan, ceza, tazminat vb. hiçbir yükümlülüğü olmaksızın Üyelik Sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.

Madde 5: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.1- Üyeler, site üzerinden yapacakları tüm işlemlerde üyelik sözleşmesine, web sitesinde bulunan diğer tüm düzenlemeler ile yürürlükte bulunan kanun mevzuata riayet edeceğini, siteyi hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, TKHK tarafından belirlenen mesafeli satış işlemleri ve reklam hukukunun alıcı yâda satıcı olarak bildirdiği tüm şartlara ve sorumluluklara uygun davranacağını kabul ve beyan eder. Alıcı ve satıcı üyeler kanuna, kamuya veya ahlaka aykırı amaç ile tanıtım veya benzer faaliyetlerde bulunmayacağını ayrıca yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediğini ileri süremez.
5.1.2- Üyeler, üyelik Sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşabilecek maddi manevi tüm zararları ve hak sahipleri tarafından açılan tüm dava ve dava nedeniyle oluşacak yargılama giderlerini karşılamakla yükümlüdür.
5.1.3- Üyeler siteye üyelik kaydı esnasında verdiği her kişisel bilginin (isim, adres, telefon, e posta, vergi dairesi vb.) hukuka uygun ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. antikabul.com yöneticilerinin ve çalışanlarının, üyelerin ilettiği kişisel bilgilerin hukuka uygun ve doğru olduğunu inceleme, araştırma ve taahhüt etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bilgilerin yanlış ve eksik olması sebebiyle sitenin, üyelerin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararlarda sorumluluk ilgili üyeye veya üyelere aittir. Her üye kendi beyanından ve bu konu nedeniyle yaşanacak maddi ve manevi zarardan kendi sorumludur.
5.1.4- Üyelik Hesabına giriş bilgilerinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üye kendi kusuru sebebiyle, herhangi bir ihmalden dolayı veya şifresini üçüncü kişilerle paylaşması nedeniyle doğacak her türlü problemlerden doğrudan kendi sorumludur. antikabul.com, bu nedenle ödemek durumunda kalacağı her türlü idari ve adli para cezasını veya tazminatı alıcı veya satıcı üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
5.1.5- Üyeler satışını yaptığı ürün ile ilgili paylaştığı tüm içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, satışını yaptığı ürünün satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu, ürünün hiçbir şekilde hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve beyan eder. Üyeler, sitenin satış koşullarına, üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerine uygun şekilde satış yapmakla yükümlüdür. antikabul.com, üyelerin sattıkları ürün ile ilgili oluşturduğu içerikleri kontrol etmekle, satılan veya alınan ürünün hukuka haykırı bir durumu olup olmadığını araştırmakla, incelemekle veya tespit etmekle sorumlu ve yükümlü değildir. Her üye sattığı ürün ve paylaştığı içerikten dolayı ortaya çıkacak maddi ve manevi zararlardan kendi sorumludur. antikabul.com Aracı ilan Sağlayıcı sıfatına haizdir.
5.1.6-  Ürünlerin teslimat süreci alıcı ve satıcı üyelerin sorumluluğundadır. Teslimat esnasında oluşacak kayıp ve hasarlardan antikabul.com sorumlu tutulamaz. Satıcı üye sattığı ürünü, alıcı üyeye hasarsız şekilde göndereceğini ve teslimatından sorumlu olduğunu, ürünün tüm haklarının devrinin tek başına kendisine ait olduğunu, ürünün satışının yapılmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olması nedeniyle oluşacak her türlü sorundan tek başına kendisinin sorumlu olduğunu, hukuka aykırı satış yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.1.7 Sitede satışı yapılan ürünlerin kısmen veya tamamen kopyalanması, diğer sosyal mecralarda doğrudan veya dolayı olarak paylaşılması, diğer veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine açılması, ilanlara link verilmesi ve benzer fiillerin gerçekleştirilmesi hukuka aykırı olup, bu fillerde bulunan üyeler hakkında antikabul.com’nin gerekli dava hakkı saklıdır.
5.1.8- Üye, satıcı üyeden satın aldığı ürün ile ilgili yaşadığı veya yaşayacağı herhangi bir sorunda antikabul.com’nin bir sorumluluğu olmadığını, ilgili mevzuat kapsamında her türlü sorumluluğun ilgili satıcı üyeye ait olduğunu, her türlü sorumluluk ve yükümlülükten antikabul.com’ni ibra ettiğini kabul ve taahhüt eder.
5.1.9- Tüm üyeler ürünlerin satın alma ve ödeme işlemlerini site üzerinden gerçekleştireceğini, sitenin sunduğu ödeme seçenekleri dışında herhangi bir para alışverişinde bulunmayacağını, satış süresince yapacakları iletişimi site üzerinden sağlayacaklarını, satış esnasında satıcı üyenin belirlediği satış koşullarının geçerli olduğunu ve üyelik sözleşmesi şartlarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
5.1.10- Herhangi bir nedenden dolayı gerçekleştirdikleri satışın iptal olması veya taraflardan birinin satıştan cayması halinde üyeler, antikabul.com’nin bu konu ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
5.1.11- Üyelerin satışa sunduğu tüm ürünlerin maddi ve manevi yükümlülüklerinden oluşacak sorumluluklar ürünün satıcısına aittir. Satıcı üye, satışa sunduğu ürünün satılmasının ardından ilgili bölümlerde belirtilen ilan bedeli ve oluşabilecek vergiyi ödemeyi kabul eder.
5.1.12- Satış işlemleri gerçekleştikten sonraki süreçte de satıcı üyenin, sattığı ürün hakkında alıcı üyeyi eksik veya hatalı bilgilendirmesi, satış yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya yükümlülüklerini ihmal etmesi tespit edildiği durumlarda antikabul.com satışı yapan üyeden iptal bedeli alma hakkına sahiptir.
5.1.13- Satıcı üye site üzerinde belirttiği ücret dışında alıcıdan hiçbir ücret talep edemez.
5.1.14- antikabul.com resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumda üyelere ait bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkilidir. Siteye üye olan her üye, sitenin kullanıcılar arasındaki iletişim ve satış sürecini izleyebileceğini yasal mevzuat gereği saklayabileceğini ve gerektiğinde ilgililere verilebileceğini kabul eder.

5.2- antikabul.com ’un HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.1- Sitenin amacı; üyelerin alım ve satım yapabileceği sanal bir ortam yaratmak ve üyelere sanal ortamın olanaklarından faydalanma imkânı sunmaktır. Site, satıcı üye ile alıcı üye arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesinin taraflara yüklediği sorumluluklardan hiçbir koşul altında sorumlu ve yükümlü değildir.
5.2.2- antikabul.com işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde ilan sunabilmesi için gerekli teknolojik alt yapıyı işletmeyi kabul ve taahhüt eder. antikabul.com sınırsız ve eksiksiz ilan taahhüdünde bulunmaz. antikabul.com gerektiğinde üyelere herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın sunduğu ilan ve teknolojik alt yapıyı durdurabilir yâda hizmete son verebilir.
5.2.3- antikabul.com, üye profilleri, satışa sunulan ürünler ve ürün içerikleri ile ilgili herhangi bir durumda konunun muhatabı üyeden çeşitli düzenlemeleri yapmasını talep etme veya bahsedilen içeriklere müdahale etme hakkına sahiptir. Üyeler gerektiği durumlarda sitenin talep ettiği değişiklik veya düzenlemeleri en kısa zaman içinde yerine getirmek zorundadırlar. Aksi halde bu durumdan doğacak her türlü zararlar, cezai ve hukuki sorumluluklar ilgili üyeye aittir.
5.2.4- antikabul.com; hukuki mevzuata aykırı ürünlerin satışını diğer kullanıcıların erişimine kapatmaya, ürünün satışını durdurmaya, üyeye özel bir bildirimde bulunmaksızın ürünü satıştan kaldırmaya, gerekli durumlarda satışa sunulan ürün hakkında satıcı üyeden ek bilgi yâda belge isteme hakkına sahiptir.
5.2.5- antikabul.com, kullanım koşullarına aykırı davranan üyelerin, diğer üyelerin haklarına zarar verecek nitelikte davranışlarda bulunan üyelerin, genel ahlak kurallarına uymayan üyelerin yâda üyelik sözleşmesi veya eklerindeki herhangi bir maddeye uymayan üyelerin önceden haber vermeksizin üyeliklerini durdurma yâda iptal etme hakkına sahiptir.
5.2.6- Sitede satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, güvenliği, garantisi, kalitesi ve yasal olup olmadığı hususunda antikabul.com hiçbir taahhütte bulunmaz. antikabul.com, herhangi bir ürün veya ürün açıklaması nedeniyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile karşılaşması durumunda üyeye rücu hakkı saklıdır. antikabul.com yöneticileri ve çalışanları üyeler tarafından verilen bilgilerin yâda içeriklerin doğruluğunu, güvenirliliğini, hukuka uygunluğunu araştırmak veya incelemekle yükümlüve sorumlu değildir.
5.2.7- antikabul.com satışı yapılan ürünün teslimat sürece ile ilgili ve teslimat sürecinde yaşanan veya yaşanabilecek sorunlar ile ilgili hiçbir sorumluluk ve mesuliyet kabul etmez.
5.2.8- antikabul.com satıcı üyeler ve alıcı üyeler arasında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda hakem sıfatıyla yâda arabulucu amacıyla görev almaz.
5.2.9- Sitede üyeler veya üçüncü kişiler tarafından paylaşılmış linkler, dosyalar, internet siteleri, içerikler ve bu linkler ile erişilen diğer portallar veya sitelerde sunulan hizmetlerin içeriği hakkında antikabul.com’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.10- antikabul.com, üyenin kurallara aykırı davranmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi yâda manevi zararların tazminini herhangi bir zamanda sorumlu üyeden talep etme hakkına sahiptir.
5.2.11- antikabul.com sunduğu hizmeti, alan adını, ticari ortaklığını farklı bir alan adı üzerinden sunma yetkisine sahip olup herhangi bir zamanda yapılan değişikliklerin işbu sözleşmeye hiçbir etkisi olmayacağını beyan eder..
5.2.12- antikabul.com, isteği ilanı yayından kaldırma hakkına sahiptir.
5.2.13- İşbu sözleşme, satışa sunulan ürünlerin antikabul.com tarafından satışının durdurulması yâda sonlandırılması veya alıcı yâda satıcı üyelerin aykırı davranışlarından dolayı üyeliğinin sonlandırılması durumunda kendiliğinden sona erer.

Madde 6: GİZLİLİK POLİTİKASI

antikabul.com, Gizlilik politikasında belirtilen durumlar dâhilinde üyelere ait kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Madde 7: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üyeler hiçbir koşul altında antikabul.com’nin telif haklarına ait çalışmaları çoğaltmak, dağıtmak, sergilemek ve satmak hakkına sahip değillerdir.

Madde 8: UYGULANACAK HUKUK
Alıcı veya satıcı üyeler ile antikabul.com arasında doğacak her türlü ihtilaf durumunda uygulanacak olan hukuk TC. Hukuku’dur. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden kaynaklanan her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 9: YÜRÜRLÜK

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin ekleri ile sitede yer alan kullanım koşulları, üyenin elektronik olarak onay vermesi ile yürürlüğe girer. Üyelik Sözleşmesinde bulunan maddelerden herhangi birinin hükmünün geçersizliği, uygulanabilir olmaması yâda mevzuata aykırı olması sözleşmenin geri kalan maddelerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Madde 10: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
antikabul.com, işbu üyelik sözleşmesini sitede yayınlamak koşulu ile tek taraflı olarak değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir. Üyelik sözleşmesinin değiştirilen maddeleri, sitede yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Değişikliğe uğramayan diğer maddeler ise yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 11: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
11.1- Üyelik sözleşmesinin onaylanmasına müteakip, üye herhangi bir zamanda kendi isteğiyle üyelik kaydını dondurabilir veya iptal ederek sona erdirebilir.
11.2- Üyelerin kullanım koşulları veya üyelik sözleşmesi maddelerine aykırı davranması, diğer üyelere karşı onur kırıcı davranışlar sergilemesi, Hukuki İhlal Gerçekleştirebilecek Ürünleri ve Telif Hakkı İçeren Ürünleri satışa çıkarması durumunda, antikabul.com özel bildirimde bulunmaksızın ilgili üyeliği dondurabilir yâda sona erdirebilir.

Madde11: EKLER
Üyeler sitede yayınlanan kuralların ve üyelik sözleşmesi eklerinin işbu sözleşmesinin bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar siteye üye olurken Üyelik Sözleşmesi ile birlikte Üyelik Sözleşmesinin eklerini de okuyup, anladıklarını kabul ederler.

EK 1: KULLANIM KOŞULLARI
EK 2: GİZLİLİK POLİTİKASI

Üst Uygulamalar
Uygulamalar