STİL ŞALTERİ

Renk stili seç

Daha iyi bir deneyim için lütfen tarayıcınızı CHROME, FIREFOX, OPERA veya Internet Explorer'a değiştirin.

EK 2: GİZLİLİK POLİTİKASI
AMAÇ
İşbu gizlilik politikasının amacı; Antika Cep Saati San. ve Tic. A.Ş (Gizlilik politikasında ‘’Antika Cep Saati’’ olarak anılacaktır.) tarafından yönetilen www.antikabul.com adresinde bulunan web sitesinin kullanımı sırasında üyeler tarafından paylaşılan, elde edilen veya üçüncü kişilerden alınan kişisel bilgilerin kullanımı ve korunmasına ilişkin şartlar ve koşulları tespit etmektir.
TANIMLAR
Üyelerin siteye kayıt esnasında paylaştıkları ad, soyadı, T.C kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, adres, e posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlaya yönelik tüm bilgiler, Gizlilik politikasında ‘’Kişisel Bilgiler’’ olarak anılacaktır.
İşbu gizlilik politikasında belirtilmeyen ibareler, tanımlar ve kısaltmaların yorumlanmasında Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen tanımlar dikkate alınacaktır.
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ
Üyeler, kayıt sırasında Üyelik sözleşmesi ile birlikte Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını da kabul etmiş sayılacaktır. İşbu gizlilik sözleşmesi siteye yeni üye olacak kullanıcılar ve siteye kayıtlı mevcut üyeler için yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
Antika Cep Saati üyelerin kişisel bilgilerini, işbu gizlilik politikası ile belirlenen durumlar hariç hiçbir şekilde kullanmayacak ve kullanıcının rızası ile üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşacaktır.
KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI
Siteyi kullanıcı sıfatıyla, üye olmadan ve kişisel bilgilerinizi paylaşmadan ziyaret edebilirsiniz. Siteye üye olduğunuz andan itibaren kullanıcı olmaktan çıkar, üye statüsüne girersiniz. Üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul eder, kişisel bilgilerinizi Antika Cep Saati ile paylaşmaya onay vermiş olursunuz. Üyeler kişisel bilgilerinin Antika Cep Saati ve Antika Cep Saati’ne bağlı diğer tüm şirketlere aktarılmasını ve Antika Cep Saati ile Antika Cep Saati’ne bağlı diğer tüm şirketler tarafından depolanmasını ve saklanmasını kabul etmiş sayılır.
Antika Cep Saati’nin kişisel bilgileri toplama ve saklamasındaki en önemli amaç güvenli, etkili, kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir hizmet sunmaktır. Kişisel veriler aşağıda belirttiğimiz yöntemler ile toplanmaktadır.

Üye tarafından Paylaşılan bilgiler: Üyelik esnasında kullanıcıların verdikleri kişisel bilgileri ifade eder. Kullanıcı tarafından Antika Cep Saati’ne dolaylı yâda doğrudan verilen kişisel bilgilerin tamamını kapsar. Her üye, kişisel bilgilerini doğru ve eksiz paylaşmakla yükümlüdür.
Site Kullanımından Elde Edilen Bilgiler: Üyelerin sistemi kullanım alışkanlıklarına ait tüm verileri kapsar. (Konum verileri, sık kullananlar, ilgi alanları vb.)

Antika Cep Saati’ne üye olmak ile birlikte aşağıda belirtilen kişisel bilgileri sitenin toplayacağını kabul etmektesiniz;
Kullanıcının üye olurken bildirdiği tüm kişisel bilgiler ile site kullanımı esnasında sisteme girdiği tüm kişisel bilgiler
Gerekli durumlarda finansal bilgiler
Site üzerinden gerçekleştirilen satış veya alış işlemlerine ilişkin tüm işlemler, mesajlar ve bilgiler
Üyenin kullanıcı hesabına bağlı olan ürün veya ürün içerikleri gibi site üzerinde yaptığı tüm paylaşımlar
Site üzerinden yapılan tüm yazışmalar ve bildirimler
Üçüncü kişilerden elde edilen ek bilgiler.
Donanım ile bağlantı bilgileri, istatistikler, data veya reklam yayınları ile ilgili tüm veriler, IP adresi, siteyi kullanmanızdan ve etkileşimden doğan diğer tüm bilgiler.

Antika Cep Saati site kullanım koşullarını yâda üyelik sözleşmesi maddelerinin ihlali nedeniyle veya kullanıcı ile ilgili herhangi bir şüphe oluşturacak durum sonucunda ek bilgiler isteyebilir. (kimlik, fatura, ek sorular vb.)
KİŞİSEL BİLGİLERİN DEPOLANMASI
Üyelerimize ait tüm kişisel bilgiler yurtiçinde veya yurtdışında Antika Cep Saati ve Antika Cep Saati’ne bağlı tüm şirketlerde depolanabilir ve işlenebilir.
İşbu Gizlilik Politikası neticesinde toplanan kişisel bilgiler depolandığı ülkede önerilen güvenlik önlemleri dâhilinde ve yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında işlenecektir.
KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI
Antika Cep Saati, üyelere ait kişisel bilgileri ve bu kişisel bilgileri kullanarak elde ettiği yeni bilgileri yasal yükümlülüklerini yerine getirmek, hak ihlaline engel olmak ve şirket gelişimini sağlamak için aşağıda belirttiğimiz durumlar dâhilinde paylaşabilir.
Kullanıcının güvenliğini sağlamak
Teknik sorunları ortadan kaldırmak ve gerekli teknik desteği sağlamak
Yasaklı işlemlere veya hukuka aykırı faaliyetlere müdahale etmek
Sitede oluşabilecek her türlü sorunun ve uyuşmazlıkların önüne geçmek
Üyelik sözleşmesinin maddelerini uygulamak
Gizlilik Politikasının maddelerini uygulamak
Sitenin üyeye sunduğu hizmetleri kişiselleştirmek ve geliştirmek
Üye tarafından tercih edilen iletişim kanalları aracılığıyla üyeye çeşitli bilgiler vermek
Elektronik posta ve kısa mesaj aracılığıyla reklam veya promosyon gibi tanıtım mailleri göndermek
Kişisel bilgilerin doğruluğunu onaylamak amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşmak
Maddi ve manevi her türlü kanuni süreç içerisinde bulunmak
Üye deneyimlerinin kişiselleştirmek
Sektörel araştırmalar ve anketlere destek sağlamak
Dolandırıcılıkları tespit etmek
Antika Cep Saati, üyelere ait kişisel bilgileri ve bu kişisel bilgileri kullanarak elde ettiği yeni bilgileri herhangi bir nedenle aşağıda belirttiğimiz fakat bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli kurumlar veya üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde bulunan maddelerden herhangi birisini gerçekleştirmek üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları
26751 sayılı Resmi Gazete’de 9 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan Yönetmelik uyarınca bahsi geçen konu ile ilgili tüm ödeme kuruluşları
Resmi makamlar
Kamu kurum ve kuruluşları
Kargo şirketleri,
Araştırma şirketleri
Hukuk büroları
Çağrı merkezleri,
Yazılım şirketleri
Sosyal medya mecraları
Ajanslar
Basım sektöründeki şirketler
Danışmanlık şirketleri

Antika Cep Saati, yukarıda belirtilen durumlar dâhilinde kişisel bilgileri yurtiçi ve yurtdışında bulunan kurumlara ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.
KİŞİSEL BİLGİLERİ SAKLAMA SÜRESİ
Antika Cep saati 6563 Sayılı kanun uyarınca topladığı ve depoladığı tüm kişisel bilgileri, Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nın getirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla ve Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde 3 yıl süre ile saklayacaktır.
Antika Cep Saati, üye ile arasında doğabilecek uyuşmazlıkların neticesinde ihtiyaç duyabileceği savunmaları gerçekleştirilebilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen zaman aşımı süresi boyunca kişisel bilgileri saklamaya devam edecektir.
KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ
İşbu Gizlilik politikası ile birlikte üye kişisel bilgilerinin güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu, kişisel bilgilerde bir değişiklik olması durumunda bilgileri derhal site üzerinden güncelleyeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye bilgilerini güncellemediği durumlarda Antika Cep Saati herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ
Antika Cep saati, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini herhangi bir zamanda sitede yayınlamak koşulu ile güncelleyebilir yâda değişiklikler yapabilir. Gizlilik Politikası hükümlerinde yapılan güncelleme ve değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren tüm üyeler için geçerli sayılacaktır.
YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni, ………….. Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından oluşabilecek her türlü sorunun çözümünde ……… Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLETİŞİM İZNİ
İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim iznini kabul etmekle birlikte, paylaşıma izin verdiğiniz kişisel bilgilerinizin; sitenin sunduğu özel avantajların sağlanabilmesi, üyeye özel tanıtım yapılabilmesi, anket, reklam, promosyon, satış, pazarlama ve benzeri içerikli tüm elektronik iletişimin tarafınıza e posta, telefon yada kısa mesaj gibi yollarla ulaştırılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.
İletişim mesajlarının gönderilmesi amacı ile toplanan kişisel bilgilerinizin depolanmasına, işlenmesine, gerekli durumlar kullanılmasına ve Antika Cep Saati’nin ticari ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişi veya kurumlara aktarılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Üst Uygulamalar
Uygulamalar